Sic itur as astra

"Az 1970-es évek közepe óta működő moszkvai művészcsoport, a Kollektivnije Gyejsztvija (a. m. „kollektív akciók” tevékenységét tárja fel. Az ezzel foglalkozó eddigi legnagyobb szabású tudományos munka, amely végigkíséri a csoport történetét. Mindemellett a kötet alapvetően egy folyamatra, az 1989 utáni átmenetre fókuszálva vizsgálja a csoportot, vegyesen alkalmazva a kronologikus elbeszélést és különböző tematikus nézőpontokat. Esanu munkája nem a művészettörténeti iskolák valamelyikében, hanem a Reinhardt Koselleck-i eszmetörténet-írásban találja meg tudományos alapját. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a szöveg alapvetően művészettörténeti, azonban egy olyan művészettörténeti olvasatot kínál, amely az esztétikai, politikai és gazdasági tényezőket összefonódva tárgyalja."
Reviewed book: 
Author: 
Octavian Eşanu
ISBN: 
978-615-5225-11-6
cloth
$100.00 / €90.00 / £79.00