Kwartalnik Historiczny

"W sporze o to, jakie czynniki przyczynily sie do zwyczenstwa Zachodu nad europeiskim komunizmem - materialne (glównie ekonomiczna) czy niematerialne (duchowe, tj. intelektualne) - recenzowana kiazka dostarcza argumentów zwolennikom drugiego stanowiska, widzacym zimna wojne przede wszystkim jako wojne idei. W latach 1956-1991 rzad USA poprzez róznego rodzaju organizacje przykrywkowe (w istocie realizujace plany Central Intelligence Agnecy, CIA) prekazal mierszkancom Europy Srodkowo-Wschodniej i ZSRR 10 mln ksiazek. Alfred A. Reisch bral udzial w tym tajnym transferze druków przez kilkanascie lat, ale w swym dziele przyjal raczej perspektywe historyka i politologa niz swiadka. Podstawe zródlowa monografii stanowia bowiem dokumenty przechowywane w Hoover Instititution w Stanfordzie. Raporty dla lat 1975-1991 zostaly zniszczone lub CIA ich jeszcze nie odtajnila. Te braki Autor zrekompensowal zebranymi relacjami."
Reviewed book: 
Author: 
Alfred A. Reisch
ISBN: 
978-615-5225-23-9
cloth
$115.00 / €105.00 / £90.00
Kindle edition is available through Amazon