Kultura Paryska

"Ważnym głosem w debacie na temat stopnia zależności paryskiej 'Kultury' od mecenatu amerykańskiego jest najnowsze dzieło Jessie Labov. Labov jest uznaną amerykańską badaczką przenikania idei między Wschodem a Zachodem w czasie zimnej wojny i znawczynią transnarodowych sieci literackich. Stosuje nowoczesne metody humanistyki cyfrowej. Zebranie i opracowanie danych na temat 'Kultury' zajęło jej kilka lat i wymagało stworzenia zespołu. Ekipa ta nie tylko pomagała w przenoszeniu danych do komputera, ale również weryfikowała materiały archiwalne, odnajdywała dodatkowe informacje. Książka Labov przynosi zatem porcję wiedzy zebranej bardzo solidnie. Praca amerykańskiej badaczki ma siłę przekonywania, przynosi nam materiał uporządkowany, syntetyczny, sprowadzony do liczb porównywalnych w czasie. Labov stosuje klucz geograficzny. Stworzyła bazę danych autorów tekstów, autorów listów i fundatorów paryskiej 'Kultury' pokazaną w formie map świata i Europy. Dzięki digitalizacji materiałów liczbowych dostajemy w miarę precyzyjny obraz tego szerszego kręgu paryskiej 'Kultury'."
Reviewed book: 
Author: 
Jessie Labov
ISBN: 
978-615-5053-29-0
cloth
$69.00 / €56.00 / £50.00