Kultura i Społeczeństwo

"Założony cel Repatriating Polanyi zawiera się w dwóch zasadniczych pytaniach, pierwsze brzmi: jakie światło na powstanie i upadek socjalizmu i podobnych epokowych wydarzeń w dziejach może rzucić antropologia społeczno-kulturowa? Jak stwierdza Chris Hann, równie ważne jak uznanie jedności, jak pisze, marksistowsko-leninowsko-maoistycznego socjalizmu jako cywilizacji (Marxist-Leninist-Maoist socialism as a civilization) jest dostrzeżenie odmienności socjalistycznych doświadczeń, które podejmie się zgłębić na przykładzie Węgier i Polski. Drugie z wyjściowych pytań brzmi: jaki wkład w rozwój teorii nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii społeczno-kulturowej, mogą wnieść badania socjalizmu i postsocjalizmu? Można więc domniemywać, że podjęta przez autora praca wypełnia istniejącą lukę. "
Reviewed book: 
Author: 
Chris Hann
ISBN: 
978-963-386-287-2
cloth
$100.00 / €90.00 / £79.00