Kazimierz Puchowski, Czasy Nowoźytne

"Praca adresowana jest do wąskiego grona specjalistów, dobrze znających dzieje jezuitów. Dodanie rozdziału wprowadzającego w historię tego zgromadzenia, a także przybliżenie złożonej sytuacji polityczno-społecznej i kulturowej Węgier, opatrzenie publikacji mapkami, zwłaszcza ukazującymi jezuickie rezydencje na Węgrzech i w Siedmiogrodzie, znacząco ułatwiłoby jej recepcję i poszerzyło krąg czytelników. Za wielce pożyteczny natomiast należy uznać „Register of Geographical Names” z nazwami w języku węgierskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim, serbskim, ukraińskim i angielskim. Książka jest cenną, erudycyjną publikacją dla wielu historyków, nie tylko jezuitów, stanowi nieocenione źródło, umożliwiające zrozumienie powiązań między kulturą a religią w tej części Europy."
Reviewed book: 
Author: 
Paul J. Shore
ISBN: 
978-615-5053-47-4
cloth
$95.00 / €85.00 / £75.00