Historisk Tidsskrift

"Poul Villaume er en engasjert kritiker av den supermakts- og amerikansk-dominerte fremstillingen av den kalde krigen. Han mener den har gjort détente til 'something of a swearword and even, as it seems, a taboo topic in international and especially Anglo-American mainstream historiography of the Cold War... At worst, détente and with it an influential era of that momentous conflict between societal systems is hardly mentioned at all.' Villaume og Bange knytter det de finner er en systematisk neglisjering av detente, til triumfalistenes fortolkning av slutten på den kalde krigen. Bange og Villaume påpeker at dersom détente neglisjeres eller defineres ut av historien, gir det ikke mening å snakke om den andre kalde krigen. De følger opp med å spørre om hvordan det kunne ha seg, dersom détente brøt sammen på slutten av 1970-tallet og ble erstat-tet av en ny kald krig, at konfliktene mellom supennaktblokkene ledet til fredelig avslutning på konfliktene bare få år senere."
Reviewed book: 
Editor: 
Oliver Bange
Poul Villaume
ISBN: 
978-963-386-127-1
cloth
$100.00 / €90.00 / £79.00
Kindle edition is available through Amazon