Historicky casopis

"Meno Pavla Poliana sa oplatí zapamatat'. Uz vyse 10 rokov usilovne a bohato publikuje k téme, ktorá v tunajsom lokálnom variante este lena caka na komplexné spracovanie, k histórii a geografii nútenych migrácií... Knihu doplna mnozstvo tabuliek a máp... Nápomocné sú i styrí velké prílohy...; d'alej extenzívna bibliografia a slovnícek speciálnych vyrazov a skratiek. Dokonaly dojem doplna mal'ba na obálke. Povestná ruka s fajkou v rukáve od uniformy hrnie pred sebou po bielej ploche more malickych l'udí. Téma knihy je strsná, kniha je skvelá."
Reviewed book: 
Author: 
Pavel Polian
ISBN: 
978-963-9241-68-8
cloth
$105.00 / €90.00 / £85.00
ISBN: 
978-963-9241-73-2
paperback
Out of print