Český časopis historický

"Stredoeurópska univerzita nepoľavuje vo vydávaní kritických bilingválnych edícii. Čitateľom najnovšie ponúka zásadný prameň pre staršie dejiny strednej Európy, najmä však pre české pomery – Kosmovu kroniku Čechov. Keďže toto kronikárske dielo predstavuje základný prameň pre stredoveké české dejiny, bola mu už pochopiteľne venovaná značná pozornosť predovšetkým českých historikov. Hoci Kosmova kronika predstavuje priam notoricky známy a mnohokrát rozoberaný prameň, predložená edícia dobre poukazuje na rozsah výskumu ako aj na niektoré stále nezodpovedané otázky. Editori výstižne upozorňujú na podstatné momenty přemyslovskej politickej imaginácie a taktiež na spletitú hagiografickú problematiku."
Reviewed book: 
Editor: 
János M. Bak
Pavlína Rychterová
ISBN: 
978-963-386-300-8
cloth
$115.00 / €97.00 / £82.00