Český časopis historický

"Zborník štúdií je zameraný predovšetkým na osobnosť príslušníčky arpádovskej dynastie Pirošky (cca 1088-1134), ktorá je známa pod svojim gréckym menom Irena ako manželka neskoršieho byzantského cisára Jána II. Komnena. Práca si najmä všíma konštantínopolský kláštor Pantokrator, ktorý založil tento cisársky pár. Celkovo sa jedná o 13 štúdií, bohato doplnených o obrazové či mapové prílohy. Predložený zborník prichádza s novými poznatkami a s novým pohľadom na osobnosť arpádovskej princeznej a neskoršej byzantskej cisárovnej a kláštoru Pantokrator, ktorý založila s pomocou svojho manžela. Ako Robert Ousterhout hodnotí v závere, veľa zostáva nezodpovedaného, Piroškino dielo pretrvalo. Hoci práca obsahuje niekoľko drobných omylov či preklepov, čitateľovi poskytuje naozaj vydarený náhľad do byzantského sveta."
Reviewed book: 
Editor: 
Marianne Sághy
Robert G. Ousterhout
ISBN: 
978-963-386-295-7
paperback
$32.95 / €27.95 / £23.95