Časopis za Suvremenu Povijest

"Knjiga je napisana na temelju raznovrsne vrijedne literature. Opisano je kako su određene ideologije tijekom XX. stoljeća nametale svoje kolektivističke inačice „alternativne modernosti”, što je vodilo u velika ljudska stradanja i ratove. Naklonost autorice na strani je liberalne demokracije iako i sama upozorava na određene nedostatke takva sustava, a sa zabrinutošću gleda i upozorava na to kako početkom ovoga stoljeća u nekim slučajevima demokratski sustavi slabe, zloupotrebljavaju se ili urušavaju. Ova knjiga svakako može biti zanimljiva našim povjesničarima, politolozima i drugima ako se uzme u obzir da je hrvatska povijest XX. stoljeća znatnim dijelom bila obilježena ideologijama o kojima autorica piše, kao i kada je riječ o trenutačnim raspravama o stanju i razvoju našega društva u širem europskom okviru."
Reviewed book: 
Author: 
Sabrina P. Ramet
ISBN: 
978-963-386-309-1
cloth
$105.00 / €90.00 / £85.00
ISBN: 
978-963-386-318-3
paperback
$35.00 / €29.00 / £26.00