Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Katarzyna Stańczak-Wiślicz is a social historian working in the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences.

Edited by Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Editor: 
Zsófia Lóránd
Adela Hîncu
Jovana Mihajlović Trbovc
Katarzyna Stańczak-Wiślicz
ISBN: 
978-963-386-453-1
cloth
$115.00 / €97.00/ £82.00